Polish Sociological Association, Poznań Division

ul. Szamarzewskiego 89c

60-568 Poznań

Poland


tel. + 48 61 829 22 66
fax. +48 61 829 21 08

-----------------

Marek Nowak (President): 
Marek.Nowak@amu.edu.pl  
Piotr Matczak (Vice-President): matczak@amu.edu.pl  
Piotr Luczys (Secretary): luczys@amu.edu.pl 
Maciej Frąckowiak (Treasurer): adv@3made.eu